Ν. 4509/2017

Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ ΦΕΚ Α 201/22-12-2017) ΕΦΚΑ - Ασφαλιστικές εισφορές αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)