Ν. 4446/2016

Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Ν. 4446/2016, Άρθρο 111