Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών (Ν. 4446/2016, Άρθρα 57-61)

Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240/22.12.2016) Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.

Παρατίθενται ακολούθως οι διατάξεις του ν. 4446/2016 σχετικά με την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών (άρθρα 57-61). Εάν επιθυμείτε να δείτε το ν. 4446/2016 στο σύνολό του, πατήστε εδώ.