Ν. 4416/2016

Ν. 4416/2016 (ΦΕΚ Α 160/6-9-2016) Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις

Το παρόν έγγραφο παρατίθεται όπως δημοσιεύτηκε. Οι αναφερόμενες διατάξεις ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί μεταγενέστερα.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4416 

ΦΕΚ A 160 - 06.09.2016

Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/91/ΕΕ 

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/91/ΕΕ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "Τροποποίηση ν.4099/2012/Α' 250 (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L 257) και άλλες διατάξεις"

Άρθρο 1 παρ. 17 (άρθρο 99β της 2009/65/ΕΕ) ΑΡΘΡΟ 14
Άρθρο 1 παρ. 17 (άρθρο 99γ της 2009/65/ΕΕ) παρ. 2 του ΑΡΘΡΟ 13
Άρθρο 1 παρ. 17 (άρθρο 99δ της 2009/65/ΕΕ) ΑΡΘΡΟ 15
Άρθρο 1 παρ. 17 (άρθρο 99ε της 2009/65/ΕΕ) Δεν χρήζει ενσωμάτωσης καθώς αφορά αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Αρχών
Άρθρο 1 παρ. 18 ΑΡΘΡΟ 16
Άρθρο 1 παρ. 19 Δεν χρήζει ενσωμάτωσης καθώς αφορά αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Αρχών
Άρθρο 1 παρ. 20 Δεν χρήζει ενσωμάτωσης καθώς αφορά αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Αρχών
Άρθρο 1 παρ. 21 Δεν χρήζει ενσωμάτωσης καθώς αφορά αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Αρχών
Άρθρο 1 παρ. 22 Δεν χρήζει ενσωμάτωσης καθώς αφορά αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Αρχών
Άρθρο 1 παρ. 23 Δεν χρήζει ενσωμάτωσης καθώς αφορά αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Αρχών
Άρθρο 1 παρ. 24 Δεν χρήζει ενσωμάτωσης καθώς αφορά αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Αρχών
Άρθρο 1 παρ. 25 Δεν χρήζει ενσωμάτωσης καθώς αφορά αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Αρχών
Άρθρο 2 Δεν χρήζει ενσωμάτωσης
: Άρθρο 3 Δεν χρήζει ενσωμάτωσης
Άρθρο 4 Δεν χρήζει ενσωμάτωσης
Εθνικό Δίκαιο Άρθρο 17
Εθνικό Δίκαιο Άρθρο 18
Εθνικό Δίκαιο Άρθρο 19
Άρθρο 1 παρ. 17 (άρθρο 99β της 2009/65/ΕΕ) ΑΡΘΡΟ 14
Άρθρο 1 παρ. 17 (άρθρο 99γ της 2009/65/ΕΕ) παρ. 2 του ΑΡΘΡΟ 13
Άρθρο 1 παρ. 17 (άρθρο 99δ της 2009/65/ΕΕ) ΑΡΘΡΟ 15
Άρθρο 1 παρ. 17 (άρθρο 99ε της 2009/65/ΕΕ) Δεν χρήζει ενσωμάτωσης καθώς αφορά αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Αρχών
Άρθρο 1 παρ. 18 ΑΡΘΡΟ 16
Άρθρο 1 παρ. 19 Δεν χρήζει ενσωμάτωσης καθώς αφορά αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Αρχών
Άρθρο 1 παρ. 20 Δεν χρήζει ενσωμάτωσης καθώς αφορά αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Αρχών
Άρθρο 1 παρ. 21 Δεν χρήζει ενσωμάτωσης καθώς αφορά αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Αρχών
Άρθρο 1 παρ. 22 Δεν χρήζει ενσωμάτωσης καθώς αφορά αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Αρχών
Άρθρο 1 παρ. 23 Δεν χρήζει ενσωμάτωσης καθώς αφορά αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Αρχών
Άρθρο 1 παρ. 24 Δεν χρήζει ενσωμάτωσης καθώς αφορά αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Αρχών
Άρθρο 1 παρ. 25 Δεν χρήζει ενσωμάτωσης καθώς αφορά αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Αρχών
Άρθρο 2 Δεν χρήζει ενσωμάτωσης
: Άρθρο 3 Δεν χρήζει ενσωμάτωσης
Άρθρο 4 Δεν χρήζει ενσωμάτωσης
Εθνικό Δίκαιο Άρθρο 17
Εθνικό Δίκαιο Άρθρο 18
Εθνικό Δίκαιο Άρθρο 19

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Οικονομικών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ