Φορολογικό Πιστοποιητικό (Ν. 4174/2013, Άρθρο 65Α)

Παρατίθενται ακολούθως οι διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για το φορολογικό πιστοποιητικό. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε ολόκληρο το ν. 4174/2013, κωδικοποιημένο, όπως ισχύει, μεταβείτε εδώ.