Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Ν. 4389/2016, Άρθρα 1 - 43)

Παρατίθενται ακολούθως οι διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/27-5-2016) σχετικά με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε ολόκληρο το νόμο, πατήστε εδώ.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Σημείωση: Ο τίτλος του ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ τέθηκε όπως ισχύει με την παρ. 8 του άρθρου 380 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5/17.01.2018). Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 406 του ίδιου νόμου, από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 17.1.2018.  Προηγουμένως, ο τίτλος που αντικαταστάθηκε είχε ως εξής: "ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ"

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ