Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Ν. 4389/2016, Άρθρο 55)

Παρατίθενται ακολούθως οι διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/27-5-2016) σχετικά με το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε ολόκληρο το νόμο, πατήστε εδώ.