Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση (Ν. 4389/2016, Άρθρο 54)

Παρατίθενται ακολούθως οι διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/27-5-2016) σχετικά με το τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε ολόκληρο το νόμο, πατήστε εδώ.