SIC-10: Κρατική υποστήριξη-Καμία ειδική σχέση με επιχειρηματικές δραστηριότητες

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕΔ-10

Κρατική υποστήριξη — Καμία ειδική σχέση με επιχειρηματικές δραστηριότητες