Ν. 2873/2000

Τέλη άδειας οχημάτων. Τέλη μεταβίβασης αυτοκίνητου οχήματος (Ν. 2873/2000, Άρθρα 26, 27)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' APIΘ. 2873 (ΦΕΚ Α 285/28-12-2000)

Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις

Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του Ν. 2873/2000 για τα τέλη άδειας οχημάτων και τα τέλη μεταβίβασης οχημάτων. Εάν θέλετε να δείτε άλλα άρθρα του ν. 2873/2000, πατήστε εδώ.