Ν. 4305/2014

Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση (Ν. 4305/2014, Άρθρο 51)

Στη συνέχεια παρατίθενται κωδικοποιημένες, όπως ισχύουν, οι διατάξεις του ν. 4305/2014 για τη Ρύθμιση των Οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση. Εάν θέλετε να δείτε ολόκληρο το Ν. 4305/2014, πατήστε εδώ.