Ν. 4301/2014

Οικειοθελής Παροχή των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας (Ν. 4301/2014, Άρθρο 42)

Στη συνέχεια παρατίθενται οι διατάξεις του Ν. 4301/2014 που σχετίζονται με  τα οποία σχετίζονται με την Οικειοθελή Παροχή των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας. Εάν θέλετε να δείτε ολόκληρο το Ν. 4301/2014, πατήστε εδώ.