Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 4211/2013

Τέλος παραμονής και πλόων (Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών (Ν. 4211/2013, Άρθρο 13)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4211

ΦΕΚ Α 256/28-11-2013

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της ‘Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε."».

Στη συνέχεια παρατίθεται οι συγκεκριμένες διατάξεις του Ν. 4211/2013 που αφορούν το Τέλος παραμονής και πλόων (Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών. Για να δείτε ολόκληρο το ν. 4211/2013, κωδικοποιημένο, όπως ισχύει, πατήστε εδώ.