Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 3259/2004

Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων (Ν. 3259/2004)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3259 (ΦΕΚ Α 149/4-8-2004)

Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του Ν. 3259/2004 που αφορούν την Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Για να δείτε ολόκληρο το ν. 3259/2004, κωδικοποιημένο, όπως ισχύει, πατήστε εδώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ