Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 4152/2013

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) (Ν. 4152/2013, Άρθρο πρώτο, Παρ. Α, Υποπαρ. Α.7)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152

ΦΕΚ Α 107/9-5-2013

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.

Στη συνέχεια παρατίθενται κωδικοποιημένες, όπως ισχύουν, οι διατάξεις του ν. 4152/2013 για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.). Εάν θέλετε να δείτε ολόκληρο το Ν. 4152/2013, κωδικοποιημένο, όπως ισχύει, πατήστε εδώ.