Ν. 2328/1995

Κανόνες διαφάνειας στις σχέσεις μέσων ενημέρωσης - διαφημιστών - διαφημιζομένων (Ν. 2328/1995, Άρθρο 12)

Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του Ν. 2328/1995 που αφορούν την τιμολόγηση των διαφημίσεων.