Φορολογία μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (Ν. 2579/1998, Άρθρο 10)

Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του Ν. 2579/1998 που αφορούν τη φορολογία μεταβίβασης αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης. Για να δείτε το Ν. 2579/1998, πατήστε εδώ.