Ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων (Ν. 3845/2010, Άρθρο 5 § 12)

Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3845/2010 που περιλαμβάνουν (παρ. 12) τον ειδικό φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων. Εάν θέλετε να δείτε το Ν. 3845/2010, πατήστε εδώ.