Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φόρος Ασφαλίστρων (Ν. 3492/2006, Άρθρο 29)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3492 (ΦΕΚ Α 210/5-10-2006)

Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του Ν. 3492/2006 που αφορούν το Φόρο Ασφαλίστρων. Εάν θέλετε να δείτε ολόκληρο το Ν. 3492/2006, πατήστε εδώ.