Τέλος Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Τέλος Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Ν. 2579/1998, Άρθρο 12)

Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του Ν. 2579/1998 που αφορούν τα Τέλη Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας. Εάν θέλετε να δείτε περισσότερα άρθρα του Ν. 2579/1998, πατήστε εδώ.