Ειδικός Φόρος Πολυτελείας Χωρών της ΕΕ και Εγχωρίως Παραγομένων Ειδών (Ν. 3833/2010, Άρθρο 17)

Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του Ν. 3833/2010 που αφορούν τον Ειδικό φόρος σε είδη πολυτελείας. Εάν θέλετε να δείτε ολόκληρο το Ν. 3833/2010, πατήστε εδώ.