Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης (Ν. 4111/2013, Άρθρο 44)

Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του Ν. 4111/2013 που αφορούν το Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης. Εάν θέλετε να δείτε ολόκληρο το Ν. 4111/2013, πατήστε εδώ.