Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 1326/1983

Φορολογία τηλεοπτικών διαφημίσεων και μισθωμάτων δρομώνων ίππων (Ν. 1326/1983, Άρθρο 15)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1326

ΦΕΚ Α 19/4-2-1983

Τροποποίηση και συμπλήρωση φορολογικών και άλλων διατάξεων

Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1326/1983 που αφορούν τη φορολογία των τηλεοπτικών διαφημίσεων. Βλ. και νεότερες διατάξεις (ν. 3845/2010, άρθρο 5 § 12 εδώ)

[Τα άρθρα 16 - 18 του παρόντος νόμου παραλείπονται].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΦΟΡΟΙ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

[Τα άρθρα 19 - 23 του παρόντος νόμου παραλείπονται].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΦΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

[Τα άρθρα 24 - 26 του παρόντος νόμου παραλείπονται].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

[Τα άρθρα 27 - 29 του παρόντος νόμου παραλείπονται].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

[Τα άρθρα 30 - 38 του παρόντος νόμου παραλείπονται].

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενον του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 1983

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 1983

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ