Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 2362/1995

Δημόσιο Λογιστικό (Ν. 2362/1995)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άρθρα 1 - 108 και το άρθρο 110 του παρόντος νόμου καταργήθηκαν με το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014).

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2362

ΦΕΚ Α 247/27-11-1995.

Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Εισαγωγικές διατάξεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άρθρα 1 - 108 και το άρθρο 110 του παρόντος νόμου καταργήθηκαν με το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Κατάρτιση και Ψήφιση του Προϋπολογισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άρθρα 1 - 108 και το άρθρο 110 του παρόντος νόμου καταργήθηκαν με το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άρθρα 1 - 108 και το άρθρο 110 του παρόντος νόμου καταργήθηκαν με το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014).

ΚΕΦΑΛΑΙO ΤΕΤΑΡΤΟ

Έλεγχος δημοσίων δαπανών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άρθρα 1 - 108 και το άρθρο 110 του παρόντος νόμου καταργήθηκαν με το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤO

Έκδοση - Εξόφληση τίτλων πληρωμής

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άρθρα 1 - 108 και το άρθρο 110 του παρόντος νόμου καταργήθηκαν με το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014).

ΚΕΦΑΛΑΙO ΕΚΤΟ

Προπληρωμές

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άρθρα 1 - 108 και το άρθρο 110 του παρόντος νόμου καταργήθηκαν με το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Προκαταβολές - Δάνεια

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άρθρα 1 - 108 και το άρθρο 110 του παρόντος νόμου καταργήθηκαν με το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014).

ΚΕΦΑΛΑΙO ΟΓΔΟΟ

Δημόσιοι υπόλογοι

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άρθρα 1 - 108 και το άρθρο 110 του παρόντος νόμου καταργήθηκαν με το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Λογαριασμός δημόσιας διαχείρισης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άρθρα 1 - 108 και το άρθρο 110 του παρόντος νόμου καταργήθηκαν με το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014).

ΚΕΦΑΛΑΙO ΔΕKΑΤΟ

Δημόσιο Χρέος και Δημόσια Πίστη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άρθρα 1 - 108 και το άρθρο 110 του παρόντος νόμου καταργήθηκαν με το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014).

ΚΕΦΑΛΑΙO ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Δημόσιες Οικονομικές υπηρεσίες - Ειδικοί Ταμίες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άρθρα 1 - 108 και το άρθρο 110 του παρόντος νόμου καταργήθηκαν με το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άρθρα 1 - 108 και το άρθρο 110 του παρόντος νόμου καταργήθηκαν με το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Συμφωνίες για λογαριασμό του Δημοσίου - Παραγραφές - Κατασχέσεις - Εκχωρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Συμφωνίες για λογαριασμό του Δημοσίου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άρθρα 1 - 108 και το άρθρο 110 του παρόντος νόμου καταργήθηκαν με το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Παραγραφή -Κατασχέσεις - Εκχωρήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άρθρα 1 - 108 και το άρθρο 110 του παρόντος νόμου καταργήθηκαν με το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014).

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙO ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

Δοσοληψιες - Διαχείριση και έλεγχος κοινοτικών πόρων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άρθρα 1 - 108 και το άρθρο 110 του παρόντος νόμου καταργήθηκαν με το άρθρο 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤO ΕΚΤO

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 1995

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΛ. ΧΥΤΗΡΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 1995

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩ. Α. ΠΟΤΤΑΚΗΣ