Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 1731/1987

Φόρος εισιτηρίων κινηματογράφου (Ν. 1731/1987, Άρθρα 60, 64)

Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του Ν. 1731/1987 που αφορούν το Φόρο εισιτηρίων κινηματογράφου.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1731

ΦΕΚ Α 161/9-9-1987

Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

(Τα άρθρα 1-59 παραλείπονται)

(Τα άρθρα 61 - 63 παραλείπονται)

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1987
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΑΝ. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΙΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΑΛ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Μ. (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 1987

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ