Βοήθεια

Ποια έκδοση χρησιμοποιώ

Το Forin Workspaces είναι μια εφαρμογή που ανανεώνεται και εξελίσεται διαρκώς. Για να μπορέσουμε να σας υποστηρίξουμε θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιά έκδοση έχετε εγκατεστημένη. 

Για να βρείτε την έκδοση που χρησιμοποιείται:

1. Πατήστε στο βελάκι δίπλα στο όνομα σας στην πάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής

2. Η έκδοση εμφανίζεται στο κάτω μέρος του παραθύρου που ανοίγει