Βοήθεια

Πώς να εισάγετε αυτόματα δεδομένα στην εφαρμογή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από αρχεία Excel ώστε να εισάγετε τα δεδομένα σας γρήγορα στην εφαρμογή.

Θα πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας ως διαχειριστής και να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε την επιλογή Ρυθμίσεις.

 

2. Στη συνέχεια πατήστε την επιλογή Εισαγωγή δεδομένων.

 

3. Επιλέξτε τον τύπο των δεδομένων που θέλετε να εισάγετε μαζικά και στη συνέχεια επιλέξτε το αρχείο Excel από τον υπολογιστή σας

 

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να εισάγουμε στην εφαρμογή τους πελάτες μας. 

 

1. Πατήστε την επιλογή Πελάτες.

2. Πατήστε την Επιλογή Excel αρχείου.

3. Επιλέξτε το Excel αρχείο με τα στοιχεία των πελατών σας που έχετε αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και πατήστε Άνοιγμα.

4. Εμφανίζεται η προεπισκόπηση του αρχείου Excel που μόλις ανεβάσατε.

 

 

5. Για κάθε στήλη του αρχείου σας εμφανίζεται από πάνω ένα drop-down menu από το οποίο θα πρέπει να επιλέξετε τον τύπο των δεδομένων που υπάρχουν στη στήλη αυτή.

 

 

6. Σε περίπτωση που το αρχείο που ανεβάζετε έχει ήδη τίτλους στη κάθε στήλη θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή Η πρώτη γραμμή είναι ο τίτλος των στηλών.

 

7. Τέλος πατήστε την επιλογή Εισαγωγή δεδομένων για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

 

Προσοχή!: Θα πρέπει υποχρεωτικά να Επιλέξετε τον τύπο σε κάθε στήλη που σας ενδιαφέρει (βλέπε βήμα 5.). Αν δεν επιλέξετε τύπο η στήλη αυτή θα αγνοηθεί από το σύστημα