Βοήθεια

Πότε ενημερώνονται τα αντικείμενα των "Ηλεκτρονικών Βιβλίων";

Τα αντικείμενα των "Ηλεκτρονικών Βιβλίων" ενημερώνονται σε κάθε μεταβολή τους. 

Με την τεχνική υποδομή της συγκεκριμένης ενότητας, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα φορολογικά αντικείμενα των "Ηλεκτρονικών Βιβλίων" θα παρακολουθούνται διαρκώς και θα παραμείνουν επικαιροποιημένα, σε κάθε μεταβολή της προκύπτουσας στο μέλλον νομολογίας.