Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Γεωργιάδης: Δεν αυξάνεται ο ΦΠΑ στις μάσκες
Με δεδομένο πως ο κορονοϊός παρουσιάζει ξανά έξαρση και οι μάσκες παραμένουν υποχρεωτικές σε ορισμένους εσωτερικούς χώρους, η αύξηση του ΦΠΑ δεν θα γίνει για τουλάχιστον ένα εξάμηνο ακόμα.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φορολογικές ερωτήσεις

Περισσότερα

ΚαλημέραΗ Google Commerce Limited με ΑΦΜ IE9825613N που είναι εγκατεστημένη στην Ιρλανδία, εκδίδει Τιμολόγιο σε εταιρεία εγκατεστημένη στο εσωτερικό της χώρας. Στο Τιμολόγιο αναγράφει και χρεώνει ΦΠΑ 24%, για παράδειγμα καθαρή αξία 100,00 + ΦΠΑ 24% 24,00 = Συνολικά 124,00Θα υποβληθεί ανακεφαλαιωτικός πίνακας;  Αν ΝΑΙ ποια αξία θα καταχωριστεί στους κωδικούς ΦΠΑ του εντύπου Φ2 303 και 365Ο αναγραφόμενος ΦΠΑ εκπίπτει από το φόρο εκροών της Ελληνικής εταιρείας;Με ποιο κριτήριο η Google όταν εκδίδει τιμολόγια στις Ελληνικές επιχειρήσεις, άλλες φορές χρεώνει ΦΠΑ και άλλες όχι

Καλησπέρα,Φυσικό πρόσωπο επιτηδευματίας έχει στην κατοχή του μηχανήματα για τις αναγκες της επιχείρησης του. Τα μηχανήματα αυτά για ενα χρονικό διάστημα θα τα νοικιάσει σε νομικό πρόσωπο. Τι στοιχείο πρέπει να εκδοθεί ; Θα χρεωθεί και ΦΠΑ 24% ; Επίσης το ίδιο φυσικό πρόσωπο επιτηδευματίας θα νοικιάσει ενα τμήμα των ιδιοκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων του ( που δεν χρησιμοποιείται απο τον ιδιο)  στο ιδιο νομικό πρόσωπο που ανέφερα και παραπάνω . Θα εκδοθει απόδειξη εσπραξης για το ενοικιο και θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις  ( 15% κτλ)  ή θα πρέπει να γίνει εγγραφή στα βιβλία και να φορολογηθει μεσα απο την επιχείρηση του φυσικού προσώπου επιτηδευματία ;

καλησπέρα,εταιρεία στην Ελλάδα (Α)  (εγγεγραμμένη στο σύστημα vies), λαμβάνει παραγγελία από πελάτη της στην Κύπρο (Β) (εγγεγραμμένο στο σύστημα vies) , να προωθήσει σε Ελληνική επιχείρηση (Γ) (εγγεγραμμένη στο σύστημα vies),  τα προϊόντα που αγοράζει η Β για να υποστούν επεξεργασία από τον Γ.Ο Γ αφού ολοκληρώσει την επεξεργασία θα προωθήσει το τελικό προϊόν στον τελικό παραλήπτη Β και θα τιμολογήσει την δική του επεξεργασία ή και ότι άλλο προσθέσει. Ερώτημα:Η εταιρεία Α (που μας ενδιαφέρει) θα τιμολογήσει τον πελάτη της στην Κύπρο (Β) με ΦΠΑ ή χωρίς ως ενδοκοινοτική παράδοση  (σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΠΟΛ1237/1995)? Στο βιβλίο σας «ΦΠΑ Ανάλυση και ερμηνεία» στο άρθρο 28 θέμα 24θ στην σελίδα 776 , αναφέρεστε στην ανάγκη να εκδοθεί νεότερη οδηγία. Το γεγονός της μη έκδοσης νεότερης απόφασης δημιουργεί πρόβλημα ή όχι.Στην περίπτωση που τιμολογήσει χωρίς ΦΠΑ (ενδοκοινοτική παράδοση) σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί και ποια έγγραφα να έχει στην διάθεσή της για να μην έχει πρόβλημα σε μελλοντικό έλεγχο, όσον αφορά το ΦΠΑ?Ευχαριστώ πολύ.

η ανώνυμη εταιρεία χ έχει μισθώσει χώρο πλαζ και καταστημάτων από την ψ αε,  με δικαίωμα υπομίσθωσης και παραχώρηση  δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης τους σε τρίτους.α) το συμφωνητικό για το μίσθωμα έχει χαρτόσημο 3,6% (με δυνατότητα τροποποίησης και επιβάρυνσης  του με φπα 24%).β) το συμφωνητικό του δικαιώματος χρήσης υπάγεται σε φπα 24%.ερώτηση: η εταιρεία "χ" μπορεί να υπομισθώσει τα ακίνητα και το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσής τους σε τρίτους μόνο με χαρτόσημο 3,6% ή επειδή εμπεριέχεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό ο όρος "δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης"  υπάρχει υποχρέωση διαχωρισμού των αμοιβών σε μίσθωμα και άυλο αγαθό;

Η ανώνυμη εταιρεία χ έχει μισθώσει χώρο πλαζ και καταστημάτων από την ψ αε,  με δικαίωμα υπομίσθωσης και παραχώρηση  δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης τους σε τρίτους.α) το συμφωνητικό για το μίσθωμα έχει χαρτόσημο 3,6% (με δυνατότητα τροποποίησης και επιβάρυνσης  του με φπα 24%).β) το συμφωνητικό του δικαιώματος χρήσης υπάγεται σε φπα 24%.Ερώτηση: η εταιρεία "χ" μπορεί να υπομισθώσει τα ακίνητα και το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσής τους σε τρίτους μόνο με χαρτόσημο 3,6% ή επειδή εμπεριέχεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό ο όρος "δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης"  υπάρχει υποχρέωση διαχωρισμού των αμοιβών σε μίσθωμα και άυλο αγαθό;

Ατομική επιχείρηση απλογραφικών βιβλίων  με δραστηριότητα ιατρός ο οποίος δεν υπάγεται στο καθεστώς ΦΠΑ , θα μετατραπεί σε Ετερόρρυθμη Εταιρεία όπου ομόρρυθμο μέλος θα είναι ο ίδιος και ετερόρρυθμο η σύζυγός του.Στην ατομική του επιχείρηση έχει πάγια με συνολική αποσβεσμένη αξία 35500 και αναπόσβεστη 17630.Ποια μέθοδος είναι προτιμότερο να ακολουθηθεί;1ον) Μεταβίβαση του συνόλου της ατομικής επιχείρησης στην εταιρεία και αναγραφή στο καταστατικό της ως εισφορά κεφαλαίου(χωρίς φπα, φόρο εισοδήματος ,χαρτοσήμου και έκδοσης τιμολογίου;) των παγίων ;2ον  )Διακοπή πρώτα της ατομικής και πώληση των παγίων με τιμολόγιο στην νεοσύστατη εταρεία ;Τι γίνεται σε κάθε περίπτωση με αυτοπαράδοση, απόδοση φπα , τιμολογίων σε αυτή την επιχείρηση που δεν υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ;