Φορολογικές ερωτήσεις

Περισσότερα
Τήρηση βιβλίων στο απλογραφικό σύστημα

Εταιρεία Ανώνυμη με ακαθαριστα έσοδα τα έτη 2015,2016,2017,2018 μικρότερα από 1.500.000,00 ευρώ και μέσο όρο προσωπικού στα έτη ...

Βιβλίο ΕΛΠ άρθρο 5 θ 123

Χαίρετε ,              στο άρθρο 5 Θ 123 του βιβλίου των ΕΛΠ αναφέρεται ότι επί ελλείματος στην παράδοση ο αντισυμβάλόμενος ...

μετατροπη λογιστικών βιβλίων από απλογραφικα ...

ατομική επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία, κατά τη διαχειριστική περίοδο 2017 είχε κύκλο εργασιών μικρότερο του ...

Έκδοση "δωρεάν" Α.Π.Υ από ιατρό

Υποβάλλονται ερωτήματα σχετικά με την έκδοση Α.Π.Υ. από ιατρό σε περίπτωση μη αμοιβής, είτε γιατί πρόκειται για επενεξέταση ...

Δελτιο παραγγελιας σε χωρο εστίασης.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε χώρο εστίασης , βρέθηκε να εκδίδει από νόμιμο φορολογικό μηχανισμό δελτία παραγγελίας με ...

Πιστωτικό τιμολόγιο. Μη ολοκλήρωση της ...

Καλησπέρα Είμαστε δικηγορική εταιρία με διπλογραφικά βιβλία. Κατά τον Ιούνιο, πελάτης μας (ενδοκοινοτική εταιρία) κατέβαλε δυο ...