Φορολογικές ερωτήσεις

Περισσότερα
Τιμολόγιο προκαταβολής ενδοκοινοτικής ...

Καλησπέρα , επιχείρηση έστειλε προκαταβολή για αγορά εμπορευμάτων σε Ιταλό προμηθευτή της και αυτός έκδοσε τιμολόγιο με την αξία ...

Μετάβαση υποχρεωτικά από απλογραφικά σε ...

1. Οντότητα  Ο.Ε. με απλογραφικά βιβλία και έσοδα το 2020   (  με 4 άτομα προσωπικό )    70. Πωλήσεις Εμπορευμάτων          ...

Ενδοκοινοτικές παραδόσεις-αποκτήσεις

Ανώνυμη εταιρεία τηρεί το λογιστικό σχέδιο μέ βάσει τους λογαριασμούς των Ε.Λ.Π ,από 1.1.2020 έχει ξεκινήσει να πραγματοποιεί ...

Έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης και απόδοση ...

Καλησπέρα σας , επιχείρηση παραδίδει με έκπτωση 100% εμπορεύματα σε υπόψηφιους πελάτες της τα οποία έχει αγοράσει από χώρα της ...

Παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των ...

Καλησπέρα σας ,Στα πλαίσια των αποφάσεων για την προσκόμιση των δικαιολογητικών για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή η ΓΔΟΥ αναφέρει ...

Υποχρέωση έκδοσης ΔΑ σε περιπτώσεις παροχής ...

Επιχείρηση Α παραδίδει αγαθά προς επεξεργασία στην επιχείρηση Β. Η Β επιχείρηση κατά την παράδοση των επεξεργασμένων αγαθών ...