Φορολογικές ερωτήσεις

Περισσότερα
Τόκοι κεφαλαίου κίνησης

Καλημέρα σας, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής : σε κεφάλαιο κίνησης τράπεζας χρεώθηκαν οι τόκοι β εξαμήνου 2019 στις 02/01/2020 και ...

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

Παρακαλώ να μας ενημερώσετε για τα παραστατικά που πρέπει να εκδίδει Αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία για την εγγραφή ...

Αυτοτιμολόγηση από πελάτη για προωθητική ...

Στα πλαίσια μιας εκδήλωσης μας (η δραστηριότητα μας είναι ξενοδοχείο) περιλάβαμε μια προωθητική ενέργεια - διαφημιστική υπηρεσία ...

πώληση ελαιολάδου σε αλλοδαπό ιδιώτη από ...

Αλλοδαπός ιδιώτης από χώρα της ΕΕ(ΡΟΥΜΑΝΙΑ) έρχεται στην Ελλάδα με δικό του μεταφορικό μέσο και αγοράζει από αγρότη ...

Συστέγαση επιχειρήσεων διαφορετικής ...

Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορούν δυο επιχειρήσεις, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων και επιχείρηση περιποίησης αυτοκινήτου (βιολογικός ...

Εγγυητική επιστολή σε ΙΚΕ

Κύριοι,Η Α ΙΚΕ Εξέδωσε εγγυητική επιστολή υπέρ ενός προμηθευτή της στην οποία εγγυόνται  τρία φυσικά  πρόσωπα  και η Β ΙΚΕ (εκ ...