Φορολογικές ερωτήσεις

Περισσότερα
Εγγυητική επιστολή σε ΙΚΕ

Κύριοι,Η Α ΙΚΕ Εξέδωσε εγγυητική επιστολή υπέρ ενός προμηθευτή της στην οποία εγγυόνται  τρία φυσικά  πρόσωπα  και η Β ΙΚΕ (εκ ...

Ίδρυση υποκαταστήματος στην αλλοδαπή από ...

Καλημέραθα ήθελα να μου διευκρινίσετε ποιά είναι τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσω στην ...

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ...

σε 2 εταιρίες το ίδιο πρόσωπο είναι μέτοχος. Στην 1η Ανώνυμη εταιρία συμμετέχει στο κεφάλαιο με 50% και είναι γενικός διευθυντής. ...

Δυνατότητα παύσης διενέργειας απογραφής

Έχω μια ατομική επιχείρηση επισκευής γεωργικών μηχανημάτων και χονδρικής πώλησης ανταλλακτικών αυτών η οποία έκανε έναρξη στις ...

Απαλλαγή από την χρήση φορολογικού ...

Παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε στα εξής:1. Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών(Νομικό πρόσωπο), εκδίδει ΑΠΥ μέσω Η/Υ σε ...

σύμβαση μεταξύ πρατηρίου υγρών καυσίμων και ...

καλησπέρα.η ερώτηση είναι η εξής: είναι υποχρεωτική η σύμβαση μεταξύ επιχείρησης πρατηρίου υγρών καυσίμων και των πελατών της ...