Φορολογικές ερωτήσεις

Περισσότερα
Κατασκευή θερμοκηπίου σε χώρο Α.Ε.

Καλημέρα σας,Α.Ε. που δραστηριοποιείται σε άλλο κλάδο,  θα προχωρήσει σε κατασκευή θερμοκηπίου στις εγκαταστάσεις της. Σκοπός του ...

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου-δελτίου αποστολής

Καλησπέρα σας,Α.Ε εκδίδει την προηγούμενη ημέρα πριν το κλείσιμο τα Τιμολόγια Δελτία Αποστολής της επόμενης ημέρας.Παράδειγμα : ...

Λογιστικός χειρισμός μισθοδοσίας πρακτικής ...

Μία επιχείρηση έχει συνάψει σύμβαση με 3 άτομα για 6μηνη πρακτική άσκηση. Την πρακτική άσκηση την επιδοτεί το ΕΣΠΑ και έτσι τα ...

Απομείωση τιμής κόστους.

Έχω   μία   ατομική   επιχείρηση   με   έναρξη   εργασιών   τον   Φεβρουάριο   του   2015,   με αντικείμενο   εργασιών   Έμπόριο  ...

Ίδρυση εταιρίας από δημόσιο υπάλληλο στην ...

Καλησπέρα, είμαι δημόσιος υπάλληλος και επιθυμώ να ιδρυσω μια εταιρία στη γείτονα βουλγαρία με σκοπό να πουλω ηλεκτρικά είδη μέσω ...

Έκπτωση φ.π.α. πετρελαίου κίνησης βυτίου που ...

Πρατήριο υγρών καυσίμων χρησιμοποιεί βυτίο για μεταφορά πετρελαίου θέρμανσης προς τους πελάτες του.Το βυτίο κινείται με πετρέλαιο ...