Φορολογικές ερωτήσεις

Περισσότερα
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ...

σε 2 εταιρίες το ίδιο πρόσωπο είναι μέτοχος. Στην 1η Ανώνυμη εταιρία συμμετέχει στο κεφάλαιο με 50% και είναι γενικός διευθυντής. ...

Δυνατότητα παύσης διενέργειας απογραφής

Έχω μια ατομική επιχείρηση επισκευής γεωργικών μηχανημάτων και χονδρικής πώλησης ανταλλακτικών αυτών η οποία έκανε έναρξη στις ...

Απαλλαγή από την χρήση φορολογικού ...

Παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε στα εξής:1. Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών(Νομικό πρόσωπο), εκδίδει ΑΠΥ μέσω Η/Υ σε ...

σύμβαση μεταξύ πρατηρίου υγρών καυσίμων και ...

καλησπέρα.η ερώτηση είναι η εξής: είναι υποχρεωτική η σύμβαση μεταξύ επιχείρησης πρατηρίου υγρών καυσίμων και των πελατών της ...

Όρια τήρησης απλογραφικών-διπλογραφικών ...

Παρακαλώ να μας απαντήσετε στο παρακάτω ερώτημα:Οντότητα Ο.Ε. με απλογραφικά βιβλία και έσοδα για το 2019 πάνω από 1.500.000,00 ...

Πώληση Καυσίμων Με Τιμολόγιο

Όταν ένα Πρατήριο Υγρών καυσίμων πουλάει καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο) η Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών (ΑΛΣ) εκδίδεται αυτόματα από ...