Φορολογικές ερωτήσεις

Περισσότερα
Συστέγαση επιχειρήσεων διαφορετικής ...

Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορούν δυο επιχειρήσεις, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων και επιχείρηση περιποίησης αυτοκινήτου (βιολογικός ...

πώληση ελαιολάδου σε αλλοδαπό ιδιώτη από ...

Αλλοδαπός ιδιώτης από χώρα της ΕΕ(ΡΟΥΜΑΝΙΑ) έρχεται στην Ελλάδα με δικό του μεταφορικό μέσο και αγοράζει από αγρότη ...

Εγγυητική επιστολή σε ΙΚΕ

Κύριοι,Η Α ΙΚΕ Εξέδωσε εγγυητική επιστολή υπέρ ενός προμηθευτή της στην οποία εγγυόνται  τρία φυσικά  πρόσωπα  και η Β ΙΚΕ (εκ ...

Ίδρυση υποκαταστήματος στην αλλοδαπή από ...

Καλημέραθα ήθελα να μου διευκρινίσετε ποιά είναι τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσω στην ...

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ...

σε 2 εταιρίες το ίδιο πρόσωπο είναι μέτοχος. Στην 1η Ανώνυμη εταιρία συμμετέχει στο κεφάλαιο με 50% και είναι γενικός διευθυντής. ...

Δυνατότητα παύσης διενέργειας απογραφής

Έχω μια ατομική επιχείρηση επισκευής γεωργικών μηχανημάτων και χονδρικής πώλησης ανταλλακτικών αυτών η οποία έκανε έναρξη στις ...