Φορολογικές ερωτήσεις

Περισσότερα
Πιστωτικό τιμολόγιο. Μη ολοκλήρωση της ...

Καλησπέρα Είμαστε δικηγορική εταιρία με διπλογραφικά βιβλία. Κατά τον Ιούνιο, πελάτης μας (ενδοκοινοτική εταιρία) κατέβαλε δυο ...

Δαπάνη από βραχυχρόνια μίσθωση.

Mπορεί επιχείρηση (που εγώ τηρώ τα βιβλία της) να καταχωρήσει ως δαπάνη απόδειξη είσπραξης που θα λάβει από ιδιώτη που μισθώνει ...

Για την Λιανική Πώληση Αγροτικών Προϊόντων ...

Ένας αγρότης του κανονικού καθεστώτος μπορεί να πουλάει χύμα τα αγροτικά προϊόντα που παράγει, όπως πχ το λάδι;Αν μπορεί να τα ...

Αποσβεση σε φυτειες

Με τι συντελεστή θα υπολογίσει ΙΚΕ  απόσβεση για φυτείες (ελιές) σε στρέμματα τρίτου?

Ξενοδοχείο. Σήμανση τιμολογίων.

Τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών τα οποία εκδίδει ξενοδοχείο για διαμονές σε πελάτες του έχουν τη σήμανση του μηχανισμού από τον ...

Έξοδα χωρίς παραστατικά σε ΑΕ

Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεια μπορεί να αποζημιώνει εργαζόμενους της για έξοδα που κάνανε για λογαριασμό της για τα οποία δεν ...