ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Αριθμ. 1881/29.5.2020: Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των οργανωμένων τουριστικών κατασκη- νώσεων (κάμπινγκ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ