ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αριθμ. 1881/29.5.2020: Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, πλην των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ