Δ. ΟΡΓ. Α 1107252 ΕΞ 2019: Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης Α' - Προληπτικών Ελέγχων, με έδρα την Τρίπολη, του Τμήματος Γ2' - Προληπτικών Ελέγχων και του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας της Α.Α.Δ.Ε. και ανακαθορισμός της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α2' - Ελέγχων της Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου της Γ.Δ.Φ.Δ..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ