ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ