Ε.2142/2019 «Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α.1232/25.06.2019 (2634/Β΄/28.06.2019) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών για την τροποποίηση της αριθ. Α.1050/01.02.2019 (B΄735) ΑΥΟ «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας πρ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ