Μελέτη του Θ. Γρηγοράκου και της Ομάδας Συμβούλων – Στελεχών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, μελών του ΣΕΒ και του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ, για τις δυσμενέστατες συνέπειες της επιχειρούμενης κατάργησης της λογιστικοδιαχειριστικής οργάνωσης των οικονομικών μονάδων της χώρας στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και στην Εθνική Οικονομία

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ