Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 76/2008: Έκπτωση δεδουλευμένων τόκων στεγαστικού δανείου στην περίπτωση μεταβιβάσεως της εννόμου σχέσεως του δανείου προς άλλη τράπεζα από την αρχική που χορήγησε το δάνειο.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 76/2008 (ΠΟΛ. 1088/2008): Έκπτωση δεδουλευμένων τόκων στεγαστικού δανείου στην περίπτωση μεταβιβάσεως της εννόμου σχέσεως του δανείου προς άλλη τράπεζα από την αρχική που χορήγησε το δάνειο. Αποθήκευση στον υπολογιστή μου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ