Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου σε τόκους ή δικαιώματα που καταβάλλονται σε συνδεδεμένη εταιρεία κάτοικο άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή σε μόνιμη εγκατάσταση συνδεδεμένης εταιρείας κράτους - μέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος - μέλος (ΑΥΟ ΠΟΛ. 1126/2009) Αποθήκευση στον υπολογιστή μου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ