Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 254/2012: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί – Ευθύνη του Προέδρου, του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης ή μέλους του Οργάνου της Ενώσεως για χρέη από παρακρατούμενους φόρους και Φ.Μ.Α.Π.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 254/2012 (ΠΟΛ. 1198/2012): Αγροτικοί Συνεταιρισμοί – Ευθύνη του Προέδρου, του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης ή μέλους του Οργάνου της Ενώσεως για χρέη από παρακρατούμενους φόρους και Φ.Μ.Α.Π. Αποθήκευση στον υπολογιστή μου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ