Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 102/2001: Φορολογικός έλεγχος. Συμπληρωματικά στοιχεία για την δυνατότητα εκδόσεως συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ επί εικονικών τιμολογίων κλπ. Προσδιορισμός συνολικού εισοδήματος.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 102/2001 (ΠΟΛ. 1100/2001): Φορολογικός έλεγχος. Συμπληρωματικά στοιχεία για την δυνατότητα εκδόσεως συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ επί εικονικών τιμολογίων κλπ. Προσδιορισμός συνολικού εισοδήματος. Αποθήκευση στον υπολογιστή μου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ