Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 593/2012: Μεταβίβαση ψιλής κυριότητας ακινήτων – Προσκομιδή αποδεικτικού ενημερότητας.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 593/2012 (ΠΟΛ. 1043/2013): Μεταβίβαση ψιλής κυριότητας ακινήτων – Προσκομιδή αποδεικτικού ενημερότητας. Αποθήκευση στον υπολογιστή μου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ