Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 149/2010: Ζητήματα προκύπτοντα εκ της εφαρμογής συμφωνίας του άρθρου 44 του Ν 1892/1990 – Ρύθμιση χρεών – Συμψηφισμός.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 149/2010 (ΠΟΛ. 1057/2013): Ζητήματα προκύπτοντα εκ της εφαρμογής συμφωνίας του άρθρου 44 του Ν 1892/1990 – Ρύθμιση χρεών – Συμψηφισμός. Αποθήκευση στον υπολογιστή μου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ