Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 742/1998: Ιεροί Ναοί. Φορολογία δωρεών.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 742/1998: Ιεροί Ναοί. Φορολογία δωρεών. Εγκ. ΠΟΛ. 1069/1999 Αποθήκευση στον υπολογιστή μου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ