Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 173/2001: Εταιρείες ανώνυμες. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Είσπραξη δημοσίων εσόδων. Εκκαθαριστές. Προσωπική κράτηση. Ποινική ευθύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ