Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (χωρίς προειδοποίηση).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ