Βεβαίωση εισοδήματος από τόκους (εκτός τραπεζικών καταθέσεων, μερίσματα νομικών προσώπων μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και δικαίωματα. ΠΟΛ. 1045/2018

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ