Μηνιαίο δελτίο παραλαβής υγρών καυσίμων από πλωτά μέσα από ελεύθερα αποθέματα με επιστροφή του Ε.Φ.Κ. (άρθρο 19) (Τ1940/41/2003)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ