Αίτηση για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στο πετρέλαιο κίνησης των αλιευτικών & λοιπών πλοίων καθώς και των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 2743/99 (άρθρο 19) (Τ1940/41/2003)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ