ΕΝ.Φ.Ι.Α.- πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου έτους 2016 και επόμενων (ΠΟΛ. 1123/2016)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ