Εντυπο ΦΠΑ-018A - Αίτηση

Εντυπο ΦΠΑ-018A - Αίτηση (Επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.) με βάση την Α.Υ.Ο. αριθ. 1031790/2051/575/1991 Αποθήκευση στον υπολογιστή μου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ